Wynagrodzenia z przełomu roku w księgach rachunkowych

Data: 16-12-2013 r.

Wynagrodzenia z przełomu roku w księgach rachunkowych należy ujmować, jako koszty działalności operacyjnej okresu, w którym pracownicy nabyli prawo do tego wynagrodzenia. Pod względem podatkowym sytuacja nieco się komplikuje.

Pod względem rachunkowym nie ma znaczenia sposób nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną w zakresie księgowania wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeśli pracownik świadczył pracę w grudniu 2013 r., to niezależnie od tego, jak umowa o pracę przewiduje termin wypłaty wynagrodzenia - czy będzie to, np. 31 grudnia czy 10 stycznia następnego roku - koszt w rachunkowości będzie ujęty za grudzień 2013 r.

Podobnie w przypadku umów cywilnoprawnych. Jeśli zleceniobiorca wykonywał zlecenie w grudniu 2013 r., to niezależnie od momentu zapłaty mu za wykonane czynności - koszt należy zarachować w księgach rachunkowych za grudzień 2013 r. Wynagrodzenia wypłacone terminowo zaliczymy w koszty w miesiącu, za które są należne.

Inaczej będzie w przypadku podatku dochodowego. Zgodnie z regulacjami art. 15 ust. 4g ustawy o CIT należności z tytułu umów o pracę i stosunków pokrewnych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

 

Jeśli wynagrodzenie nie będzie wypłacone w terminie, stanie się kosztem uzyskania przychodu w chwili zapłaty. Jeśli składki na ZUS opłacone do 15 stycznia 2014 r. - koszty rozpoznamy w grudniu.


Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).dr Katarzyna Trzpioła
, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33590 )
Array ( [docId] => 33590 )

Array ( [docId] => 33590 )