Wynagrodzenia z przełomu roku w księgach rachunkowych

Data: 16-12-2013 r.

Wynagrodzenia z przełomu roku w księgach rachunkowych należy ujmować, jako koszty działalności operacyjnej okresu, w którym pracownicy nabyli prawo do tego wynagrodzenia. Pod względem podatkowym sytuacja nieco się komplikuje.

Pod względem rachunkowym nie ma znaczenia sposób nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną w zakresie księgowania wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeśli pracownik świadczył pracę w grudniu 2013 r., to niezależnie od tego, jak umowa o pracę przewiduje termin wypłaty wynagrodzenia - czy będzie to, np. 31 grudnia czy 10 stycznia następnego roku - koszt w rachunkowości będzie ujęty za grudzień 2013 r.

Podobnie w przypadku umów cywilnoprawnych. Jeśli zleceniobiorca wykonywał zlecenie w grudniu 2013 r., to niezależnie od momentu zapłaty mu za wykonane czynności - koszt należy zarachować w księgach rachunkowych za grudzień 2013 r. Wynagrodzenia wypłacone terminowo zaliczymy w koszty w miesiącu, za które są należne.

Inaczej będzie w przypadku podatku dochodowego. Zgodnie z regulacjami art. 15 ust. 4g ustawy o CIT należności z tytułu umów o pracę i stosunków pokrewnych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

 

Jeśli wynagrodzenie nie będzie wypłacone w terminie, stanie się kosztem uzyskania przychodu w chwili zapłaty. Jeśli składki na ZUS opłacone do 15 stycznia 2014 r. - koszty rozpoznamy w grudniu.


Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).dr Katarzyna Trzpioła
, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33590 )
Array ( [docId] => 33590 )

Array ( [docId] => 33590 )