Jak zaksięgować premie pracownicze wypłacone w styczniu

Data: 17-12-2013 r.

Firmy często  na koniec roku naliczają roczne premie dla pracowników i wypłacają je w styczniu następnego roku. Aby uniknąć dużych kosztów bilansowych na koniec roku premię pracowniczą rozliczają comiesięcznie jako koszt bilansowy.

Jeśli roczna premia jest dodatkowym wynagrodzeniem prawników to należy ją łączyć z pojęciem rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych.

 

Rozliczenia międzyokresowe bierne są to sumy (tzw. rezerwy na przyszłe zobowiązania) zaliczane do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego, gdyż jego dotyczą, ale ich poniesienie nastąpi w przyszłości. Należy zaznaczyć, że wartość rezerwy ustala się na podstawie kosztów wiarygodnie określonych. Na przykład, zaliczenie do kosztów bieżącego okresu rezerwy na poczet rocznych premii może być ustalone na podstawie regulaminu premiowania stosowanego w jednostce.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Pytanie należy również łączyć z zasadą współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 uor).

Utworzenie rezerwy na poczet rocznej premii trzeba zaksięgować:
  • jeżeli jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej w zespole 4 i 5 lub tylko w 5: Wn konta kosztów zespołu 5, Ma 6 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
  • jeżeli jednostce ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej tylko w zespole 4: Wn 4 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”, Ma 6 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
Naliczenie rzeczywistej premii trzeba zaksięgowane: Wn zespół 4, Ma 2 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” oraz Wn 6 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów’, Ma 4 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”


Tagi: premia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33591 )
Array ( [docId] => 33591 )

Array ( [docId] => 33591 )