Zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji przychodów

Data: 15-05-2013 r.

Od 11 maja zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji przychodów. Obowiązuje teraz rozporządzenie, które dostosowuje przepisy o ewidencji przychodów do zmian w przepisach z zakresu VAT. Obok wyliczenia dokumentów, które uważane są za faktury i regulacji dotyczących dowodów wewnętrznych, przepisy wyjaśniają również zasady ujmowania korekt sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych.

Po zmianach dotyczących zasad prowadzenia ewidencji przychodów sprzedaż rejestrowana na kasie będzie ujmowana w ewidencji przychodów na podstawie raportów dobowych (codziennie) czy miesięcznych (na koniec miesiąca).

 

Zmiany dotyczące zasad prowadzenia ewidencji przychodów mówią także o tym, że na odwrocie raportów należy podzielić sprzedaż według stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korekty sprzedaży wynikającej z raportów dobowych czy miesięcznych podatnik będzie sporządzał na podstawie ewidencji korekt (zeszytu korekt), prowadzonego na podstawie przepisów o kasach rejestrujących a korekty, które w tej ewidencji nie są ujmowane – przez opisanie korekty na odwrocie raportu.

Nowe rozporządzenie obowiązuję od 11 maja, ale uwzględnia także przepisy przejściowe, regulujące księgowanie od 1 stycznia 2013 r.

Źródło: rozporządzenie ministra finansów z 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 550) – rozporządzenie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31686 )
Array ( [docId] => 31686 )