Należności dochodzone sądowo trzeba objąć odpisem aktualizującym

Data: 09-06-2013 r.

Czasami nie jest możliwe odzyskanie należności własnymi siłami, wówczas spółka ma możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Taka należność powinna zostać przeksięgowana na odpowiednie konto i objęta w całości (zazwyczaj) odpisem aktualizującym.

Ewidencja tych operacji wygląda następująco:

 1. Przeksięgowanie salda z konta dłużnika na konto dla roszczeń spornych, w dacie wystąpienie z powództwem cywilnym:
  Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Roszczenia dochodzone na drodze sądowej),
  Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.
 2. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności, zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, dalej: UoR, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty:
  Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne” lub „Koszty finansowe”,
  Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności
 3. Po uprawomocnieniu się wyroku:
 • dokonanie przeksięgowania kwoty roszczenia na konto należności bezspornych:
  Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
  Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Roszczenia dochodzone na drodze sądowej),
 • podwyższenie kwoty roszczenia o zasądzony zwrot kosztów sądowych”
  Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
  Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
 • podwyższenie roszczenia o zasądzone odsetki
  Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
  Ma konto „Przychody finansowe”, oraz księgowanie równoległe - tj. dokonanie odpisu aktualizującego wartość odsetek
  Wn konto „Koszty finansowe”
  Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności”.

  Ujawnienia na temat odpisów aktualizujących wartość należności należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym - dokładnie w informacji dodatkowej do tego sprawozdania. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 UoR, wykazuje się w części dotyczącej objaśnień do bilansu w ustępie 1 pkt 9 "Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego". Mogą być one przedstawione przykładowo w formie tabelarycznej, w sposób tu zaprezentowany.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 31690 )
  Array ( [docId] => 31690 )

  Array ( [docId] => 31690 )