Należności dochodzone sądowo trzeba objąć odpisem aktualizującym

Data: 09-06-2013 r.

Czasami nie jest możliwe odzyskanie należności własnymi siłami, wówczas spółka ma możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Taka należność powinna zostać przeksięgowana na odpowiednie konto i objęta w całości (zazwyczaj) odpisem aktualizującym.

Ewidencja tych operacji wygląda następująco:

 1. Przeksięgowanie salda z konta dłużnika na konto dla roszczeń spornych, w dacie wystąpienie z powództwem cywilnym:
  Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Roszczenia dochodzone na drodze sądowej),
  Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.
 2. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności, zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, dalej: UoR, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty:
  Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne” lub „Koszty finansowe”,
  Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności
 3. Po uprawomocnieniu się wyroku:
 • dokonanie przeksięgowania kwoty roszczenia na konto należności bezspornych:
  Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
  Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Roszczenia dochodzone na drodze sądowej),
 • podwyższenie kwoty roszczenia o zasądzony zwrot kosztów sądowych”
  Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
  Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
 • podwyższenie roszczenia o zasądzone odsetki
  Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
  Ma konto „Przychody finansowe”, oraz księgowanie równoległe - tj. dokonanie odpisu aktualizującego wartość odsetek
  Wn konto „Koszty finansowe”
  Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności”.

  Ujawnienia na temat odpisów aktualizujących wartość należności należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym - dokładnie w informacji dodatkowej do tego sprawozdania. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 UoR, wykazuje się w części dotyczącej objaśnień do bilansu w ustępie 1 pkt 9 "Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego". Mogą być one przedstawione przykładowo w formie tabelarycznej, w sposób tu zaprezentowany.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31690 )
  Array ( [docId] => 31690 )