Odpis aktualizujący należność to stan przejściowy

Data: 09-06-2013 r.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzysz najczęściej na należności, które nie zostały uregulowane w terminie a termin ich zapadalności jest długi. Kwestia „długi” jest oczywiście sprawą indywidualną. UoR wskazuje pewne przesłanki, kiedy dana należność powinna zostać objęta odpisem aktualizującym.

Każdy przypadek niezapłaconej należności musi być rozpatrzony przez firmę indywidualnie. W tym celu należy przeanalizować stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Do kwestii aktualizacji należności odnosi się art. 35b ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) . Zgodnie z art. 35b ust. 2 UoR odpisy aktualizujące należności zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczą. Przykładowo może to być ujęte w księgach rachunkowych zapisem:

 
  • Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub konto 75-1 "Koszty finansowe",
  • Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności" (w analityce: Konto imienne dłużnika).

Gdy ustaną przyczyny, dla których odpis ten został dokonany (należność zostanie zapłacona), jego równowartość (w całości lub w odpowiedniej części) zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Mówi o tym art. 35c UoR zgodnie z którym w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31689 )
Array ( [docId] => 31689 )