Odpis aktualizujący w bilansie

Data: 01-12-2012 r.

Ujęcie korekty wartości zapasów na dzień bilansowy o odpis aktualizujący zależy od przyjętego rozwiązania ewidencyjnego. Sprawdź praktyczne przykłady ewidencji księgowej.

Odpis aktualizujący w bilansie może zostać potraktowany jako odchylenie od cen ewidencyjnych danej grupy zapasów (materiałów, towarów, produktów itp.) lub wyodrębniony, jako aktualizacja wyceny danej grupy zapasów spowodowanej utratą wartości. Sprawdźmy ewidencję księgową i ujęcie w bilansie odpisów aktualizujących.

W każdym przypadku odpis pomniejsza wynikającą z ksiąg rachunkowych wartość określonych składników zapasów, a późniejszy częściowy lub całkowity rozchód zapasów pociąga za sobą potrzebę ustalenia części odpisu wymagającego wyksięgowania w ślad za rozchodem.

W sklepie XYZ towary ewidencjonuje się w cenach sprzedaży netto. W związku z utratą wartości obniżono cenę sprzedaży. Konieczne jest także obniżenie wartości odchyleń z tytułu marży, odchyleń z tytułu podatku VAT. Wartość towarów objętych aktualizacją wg cen sprzedaży to 30.000 zł. Odchylenia z tytułu VAT 5.610 zł, odchylenia z tytułu marży 2.500 zł. Cena zakupu to 21.890 zł. Następuje obniżenie ceny sprzedaży do poziomu 20.000 zł. W nawiasach podano sposób wyliczenia kwoty obniżki w poszczególnych elementach ceny ewidencyjnej. Liczby dla uproszczenia zaokrąglono do jedności.

VAT w cenie po obniżce 20.000 × 23/ 123= 3.740.

Odchylenia z tytułu marży w nowej wartości 250/30.000 × 20.000 = 1.667 zł.

Cena nabycia po obniżce 20.000 - 3.740 - 1.667 = 14.593 zł.

Ewidencja księgowa dokonana w związku z taką przeceną może przebiegać następująco:

 • Wn Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży - obniżenie marży zawartej w cenie ewidencyjnej: 2.500 - 1.667= 833 zł,
 • Wn Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT - obniżenie VAT zawartego w cenie ewidencyjnej: 5.610 - 3.740 = 1.870 zł,
 • Wn Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości towarów: 7.297 zł,
 • Ma Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu obniżenia wartości - łączna kwota obniżki: 30.000 - 20.000 = 10.000 albo 7.297+ 1.870 + 833 = 10.000 zł.

Jeśli potem nastąpi sprzedaż tych towarów, to trzeba będzie dokonać następujących księgowań:

Sprzedaż towarów za gotówkę - według raportów fiskalnych:

Ma Sprzedaż towarów, wartość w cenach sprzedaży netto po obniżce,
Ma Rozrachunki z tytułu VAT należnego - VAT należny zawarty w zainkasowanych utargach,
Wn Kasa - razem utarg gotówkowy brutto.
 • Rozchód sprzedanych towarów:
  Wn Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia),
  Ma
  Towary.

Wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów:

 • odchylenia z tytułu obniżenia wartości,
  Wn
  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu obniżenia wartości,
  Ma
  Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia),
 • odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży i VAT,
  Wn Odpisy aktualizujące wartość towarów z tytułu marży,
  Wn Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT,
  Ma
  Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia).

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1, art. 28 ust. 7, art. 28 ust. 1 pkt 6, art. 28 ust. 3, ust. 4a , art. 34, art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Nie masz pomysłu jak szybko wyliczyć odpis aktualizacyjny na należności z tyt. dostaw i usług, lub masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz wiarygodnie wyliczyć odpis na należności? To wszystko możesz szybko sprawdzić w niezależnym systemie i zweryfikować, czy wyliczona rezerwa na należności handlowe jest prawidłowa. Wszystko szybko i bezbłędnie

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31662 )
Array ( [docId] => 31662 )

Array ( [docId] => 31662 )