Podwyższenie kapitału zakładowego

Data: 01-07-2013 r.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez zmianę umowy spółki to niezbędne jest podjęcie uchwały przez wspólników większością głosów i zaprotokołowanie jej przez notariusza. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub przez zmianę tej umowy, np. w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących.

Wkłady wniesione przez udziałowców na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego stanowią zobowiązanie spółki wobec tych udziałowców i w związku z tym ujmowane są po stronie Ma konta 24 „Pozostałe rozrachunki”.

Wkłady w postaci środków pieniężnych powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego, zapisem:
  • Wn „Rachunek bieżący”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki”.
Jeżeli w celu objęcia udziałów wspólnik wnosi wkład niepieniężny (aport), wówczas jego ujęcie w księgach rachunkowych można zapisać:
  • Wn „Środki trwałe”,
  • Wn „Wartości niematerialne i prawne”,
  • Wn „Materiały”,
  • Wn „Towary”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki”.
Wniesienie aportu przez wspólnika podlega opodatkowaniu VAT i w związku z tym powinno być udokumentowane fakturą. Opodatkowaniu nie podlega wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Pod datą zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego nominalną wartość wydanych udziałów ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:

  • Wn „Pozostałe rozrachunki”,
  • Ma „Kapitał podstawowy”.
Zgodnie z art. 260 § 1 ksh można podwyższyć kapitał zakładowy uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki. Przeznacza się wtedy na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31692 )
Array ( [docId] => 31692 )