Rozliczenie podroży służbowej

Data: 27-07-2015 r.

Wydatki związane z podróżą służbową zalicza się do kosztów działalności operacyjnej. Ujmuje się je w księgach rachunkowych w zależności od rachunku kosztów przyjętego przez jednostkę.

W jednostce prowadzącej ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 wartość diet przysługujących przedsiębiorcy ujmuje się na koncie „Pozostałe koszty – podróże służbowe”. Zapisu tego dokonuje się w korespondencji z kontem „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z właścicielem”. W razie stosowania do ewidencji kosztów pełnego rachunku kosztów, tj. zarówno na kontach zespołu 4 – według rodzajów, jak i na kontach kosztów według miejsc powstawania kosztów, ewidencja tych kosztów może przebiegać zapisami:

 

a) wartość diet – na podstawie rozliczenia kosztów podróży służbowej:

 • Wn „Pozostałe koszty – podróże służbowe”,

 • Ma „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z właścicielem”,

b) przeniesienie kosztów na właściwe konto w zespole 5:

 • Wn „Koszty zarządu”,

 • Ma „Rozliczenie kosztów”.

Koszty przejazdu, noclegów oraz inne udokumentowane fakturami (rachunkami) wydatki poniesione w czasie podróży służbowej ujmuje się na ogólnych zasadach zapisami:

a) wartość brutto tych kosztów:

 • Wn „Rozliczenie zakupu”,

 • Ma „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z właścicielem”.

b) VAT podlegający odliczeniu:

 • Wn „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

 • Ma „Rozliczenie zakupu”.

c) wartość netto:

 • Wn „Pozostałe koszty – podróże służbowe”.

 • Ma „Rozliczenie zakupu”

oraz równolegle:

 • Wn „Koszty zarządu”.

 • Ma „Rozliczenie kosztów”.

Przykład:

Podróż przedsiębiorcy służbowym autem
Przedsiębiorca odbył podróż do kontrahenta krajowego w celu przedłużenia umowy handlowej. Korzystał noclegu (250 zł) i z samochodu osobowego niezaliczonego przez podatnika do środków trwałych firmy. W związku z używaniem tego pojazdu udokumentował poniesienie kosztów w łącznej wysokości 510 zł, w tym z tytułu:

 • Zakupu paliwa 400zł,

 • Opłaty za przejazd autostradą 70zł,

 • Opłaty za parking 40 zł.

Limit wydatków podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych ustalono na kwotę 434,62 zł, przyjmując do jego wyliczenia, że: liczba faktycznie przejechanych kilometrów wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu wyniosła 520 km, a stawka za 1 km przebiegu samochodu o pojemności skokowej silnika to 0,8358 zł/km.

Koszty te zostaną zaksięgowane:

 1. ujęcie kosztów przejazdu:

 • Wn „Pozostałe koszty – koszty podróży służbowych” 510 zł, w tym (434,62 KUP),

 • Ma „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z właścicielem”.

 1. Ujęcie kosztów noclegu:

 • Wn „Pozostałe koszty – koszty podróży służbowych” 250 zł,

 • Ma „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z właścicielem” 250zł.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości i podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37632 )
Array ( [docId] => 37632 )