Zasady ustalania różnic inwentaryzacyjnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 08-10-2013 r.

Po dokonaniu wyceny zinwentaryzowanych składników aktywów ustala się dla nich różnice inwentaryzacyjne przez porównanie stanów ewidencyjnych ze stanami z natury, wynikającymi z arkuszy inwentaryzacyjnych, kierując się odpowiednimi regułami.

W przypadku składników ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo lub ilościowo, punktem wyjścia ustalenia różnic inwentaryzacyjnych są rozbieżności ilościowe, natomiast w przypadku składników ewidencyjnych tylko wartościowo, np. towary w detalu i gastronomii, różnice inwentaryzacyjne ustalane są jedynie wartościowo.

 

Dla składników nie objętych ewidencją w ogóle z reguły nie ustala się różnic inwentaryzacyjnych, gdyż tego typu upraszczające założenie przyjęto decydując się na stosowanie takiego rozwiązania, kierując się małą podatnością danego składnika na kradzież, malwersacje, itp. Jednakże czasami i dla takich składników ustala się różnice inwentaryzacyjne kierując się danymi wynikającymi spoza ksiąg rachunkowych, np. normami zużycia surowców i materiałów, zapisami dokumentacji produkcyjnej (wartościowej), a w tym zleceń produkcyjnych itp.

Ilościowe (później wycenione) lub ilościowo-wartościowe różnice inwentaryzacyjne ujmuje się w zestawieniach zbiorczych spisów z natury lub w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych lub w odpowiednich tabulogramach (wydrukach) komputerowych, umożliwiających powiązanie poszczególnych pozycji arkuszy spisowych z właściwymi pozycjami zestawień zbiorczych spisów z natury, zestawień różnic inwentaryzacyjnych, tabulogramów itp., a potem ustalenie łącznej wartości niedoborów i nadwyżek, z podziałem na rejony spisowe konta syntetyczne, analityczne konta pomocnicze itp.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31724 )
Array ( [docId] => 31724 )