Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 15-12-2012 r.

Sprawdźmy, jak ująć w bilansie spółki aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego według MSR, mając na uwadze, że część rezerw odnoszona jest na kapitał, a część jest ujmowana w wyniku?

Aktywa i rezerwy należy prezentować w tzw. szyku rozwartym - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po stronie aktywów w odrębnej pozycji, natomiast rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - po stronie pasywów, też w odrębnej pozycji.

Zauważmy, że jednostka kompensuje ze sobą aktywa z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z rezerwami, a aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika.

W praktyce lepiej jednak zaprezentować je odrębnie.

 

różnic przejściowych odnoszonych kapitałowo (np. wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży) pomniejszy wartość pozostałych kapitałów prezentowanych w bilansie.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku, które są efektem różnic przejściowych wynikowych wpłyną na wartość wyniku finansowego zaprezentowanego w sprawozdaniu z przychodów i kosztów (rachunku zysków i strat), a w konsekwencji zysków zatrzymanych.

Podstawa prawna:

  • § - 57 i 74 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 „Podatek dochodowy”.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31744 )
Array ( [docId] => 31744 )