Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 15-12-2012 r.

Sprawdźmy, jak ująć w bilansie spółki aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego według MSR, mając na uwadze, że część rezerw odnoszona jest na kapitał, a część jest ujmowana w wyniku?

Aktywa i rezerwy należy prezentować w tzw. szyku rozwartym - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po stronie aktywów w odrębnej pozycji, natomiast rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - po stronie pasywów, też w odrębnej pozycji.

Zauważmy, że jednostka kompensuje ze sobą aktywa z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z rezerwami, a aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika.

W praktyce lepiej jednak zaprezentować je odrębnie.

różnic przejściowych odnoszonych kapitałowo (np. wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży) pomniejszy wartość pozostałych kapitałów prezentowanych w bilansie.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku, które są efektem różnic przejściowych wynikowych wpłyną na wartość wyniku finansowego zaprezentowanego w sprawozdaniu z przychodów i kosztów (rachunku zysków i strat), a w konsekwencji zysków zatrzymanych.

Podstawa prawna:

 • § - 57 i 74 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 „Podatek dochodowy”.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31744 )
Array ( [docId] => 31744 )

Array ( [docId] => 31744 )