MSR 19 zwiększa zakres ujawnień 

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 01-07-2013 r.

Ujednolicenie sposobu prezentacji zmian w aktywach i zobowiązaniach, czy eliminacja możliwości odroczenia ujęcia zysków lub strat z wyceny aktuarialnej według metody korytarzowej – to najważniejsze zmiany znowelizowanego MSR 19 „Świadczenia pracownicze".

Rachunkowość świadczeń pracowniczych została uregulowana w MSR 19. Wyceniając świadczenia pracownicze na potrzeby sprawozdania finansowego należy wykorzystywać założenia aktuarialne. Powoduje to, że rachunkowość tego typu świadczeń jest skomplikowana. Świadczenia pracownicze to wszystkie formy świadczeń jednostki oferowanych w zamian za pracę wykonaną przez pracowników lub z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Standard dzieli świadczenia pracownicze na:

 
  • świadczenia krótkoterminowe (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy) czyli takie, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę;
  • świadczenia po okresie zatrudnienia (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy i krótkoterminowe świadczenia pracownicze), które są należne po zakończeniu zatrudnienia;
  • świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy to świadczenia pracownicze płatne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w następstwie albo decyzji jednostki o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem albo decyzji pracownika.

Od 1 stycznia 2013 r. zaczął obowiązywać uaktualniony MSR 19. Zmiany wprowadzone do standardu mają zapewnić większą porównywalność sprawozdań finansowych oraz uproszczenie rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31770 )
Array ( [docId] => 31770 )