MSR nie dopuszcza wyceny rozchodu metodą LIFO

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 16-05-2013 r.

Ze względu na to, że praktycznie metoda LIFO nie jest szeroko stosowana w jednostkach polskich, bowiem nie odzwierciedla faktycznego przepływu zapasów, została wykluczona z MSR. W wypadku stosowania tej metody należy w sprawozdaniu finansowym poinformować o różnicy, w porównaniu z wyceną zapasów metodą FIFO lub z wyceną metodą średniej ważonej.

Zgodnie z MSR 2 formuły ustalania rozchodu i zapasów to:

 
  • metoda identyfikacji szczegółowej*;
  • metoda FIFO;
  • metoda średniej ważonej.

* Wymagana w sytuacji, gdy składniki zapasów nie są wzajemnie wymienialne oraz w przypadku, gdy produkty lub usługi przeznaczone są na rzecz realizacji ściśle określonego projektu czy zamówienia.

Przykład:

Rożne metody ustalania rozchodu zapasów

Zgodnie ze standardem (co pokrywa się z ustawą o rachunkowości, dalej: UoR) w odniesieniu do wszystkich zapasów podobnego rodzaju i podobnego przeznaczenia jednostka stosuje tę samą formułę ustalania wartości rozchodu i zapasu. Natomiast (czego nie ma w UoR) w odniesieniu do zapasów odmiennego rodzaju lub odmiennego przeznaczenia uzasadnione może być zastosowanie innej formuły ustalania wartości rozchodu i zapasu.

Dostawa I – 100 szt. × 3,50 zł/szt = 350 zł
Dostawa II – 150 szt. × 3,70 zł/szt = 555 zł
Dostawa III – 180 szt. × 3,85 zł/szt = 693 zł
Rozchód – 360 szt.

Rozwiązanie:

FIFO:

100 szt. × 3,50 zł/szt + 150 szt. × 3,70 zł/szt + 110 szt. × 3,85 zł/szt = 1.328,50 zł

LIFO :

180 szt. × 3,85 zł/szt + 150 szt. × 3,70 zł/szt + 30 szt. × 3,50 zł/szt = 1.353 zł

Metoda cen przeciętnych:

350 zł + 555 zł + 693 zł/430 szt. = 3,72 zł/szt

360 szt. × 3,72 zł/szt = 1339,2 zł

Oczywiście według MSR metoda FIFO nie będzie miała zastosowania.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31766 )
Array ( [docId] => 31766 )