MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 03-09-2013 r.

Celem Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych" (MSR 7) jest wprowadzenie wymogu raportowania zmian w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w podziale na przepływy z działalności operacyjnej, przepływy z działalności inwestycyjnej lub przepływy z działalności finansowej.

Przyczyny różnic pomiędzy ilością środków pieniężnych na początek okresu a stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego są bardzo istotne dla oceny działalności spółki.

 

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych został uregulowany w MSR 7 odmiennie niż w przypadku ustawy o rachunkowości. W regulacjach międzynarodowych wszystkie jednostki stosujące międzynarodowe standardy zobowiązane są do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Podstawowa definicja stosowana przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych to definicja środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. MSR 7 definiuje środki pieniężne jako gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Niestety standard nie precyzuje czym są depozyty płatne na żądanie.

W praktyce przyjmuje się, że są to depozyty dostępne w ciągu 1 dnia roboczego bez ponoszenia istotnych kosztów. Przykładowo będą to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym spółki. Standard definiuje natomiast czym są ekwiwalenty środków pieniężnych. Ekwiwalentami środków pieniężnych są krótkoterminowe inwestycje o dużym stopniu płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. MSR 7 wskazuje, że inwestycje są krótkoterminowe jeżeli ich termin płatności jest nie dłuższy niż trzy miesiące licząc od daty nabycia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31777 )
Array ( [docId] => 31777 )