MSSF 14, czyli nowy standard dotyczący działalności regulowanej

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 23-07-2015 r.

Celem nowego MSSF 14, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. IASB otrzymała wiele wniosków o umieszczenie w MSSF konkretnych wytycznych dotyczących rozliczania działalności, w której stawki podlegają regulacji.

Rada MSR opublikowała kolejny standard – MSSF 14 dotyczący działalności o regulowanych cenach. Standard ten jest określany jako tzw. standard tymczasowy i stanowi część większego projektu dotyczącego działalności o regulowanych cenach.

 

W efekcie opublikowano nowy MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” w ramach większego projektu poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w obszarach dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usług telekomunikacyjne itp.).

MSSF 14 dotyczy tylko jednostek, które przyjmują MSSF 1 jako jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy. Pozwala on jednostkom na ujmowanie kwot wynikających z działalności o regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone natomiast wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”. Przyjrzyjmy się zatem kluczowym postanowieniom standardu.

MSSF 14 ma zastosowanie jedynie do jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy i prowadzą działalność opartą na cenach regulowanych. Jednostki nie mogą zmienić swoich zasad rachunkowości, tak aby rozpocząć ujmowanie regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych, które nie były ujmowane zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości. Standard nie dotyczy jednostek dominujących na danym rynku (tzw. jednostki samoregulujące, które decydują się na samoregulację, aby uniknąć interwencji państwa). Jednostka samoregulująca może zastosować standard w następujących przypadkach:

  1. jej własny organ zarządzający ustala ceny zarówno w interesie klientów, jak i w celu zapewnienia płynności w ramach określonego systemu oraz

  2. system ten podlega nadzorowi.

Standard wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. lub z możliwością wcześniejszego zastosowania.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37590 )
Array ( [docId] => 37590 )