Nie zawsze zmiana klasyfikacji budynku jest zmianą zasad rachunkowości

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 07-10-2013 r.

Często zdarza się, że w związku ze zmianą lokalizacji spółka zamierza sprzedać budynek, który wykorzystuje na potrzeby biurowe. Należy wówczas przeklasyfikować go do aktywów przeznaczonych do zbycia. Warto również zastanowić się, czy zmiana klasyfikacji budynku jest zmianą zasad rachunkowości.

Budynki wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej podlegają amortyzacji. W momencie przeklasyfikowania budynku do aktywów przeznaczonych do zbycia spółka zaprzestaje dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W tej sytuacji zmiana klasyfikacji środków trwałych nie będzie zmianą w polityce rachunkowości. Reklasyfikacja wynika ze zmiany sposobu użytkowania budynku a tego typu zdarzenia nie stanowią zmian w polityce rachunkowości.

Zmiany polityki rachunkowości wynikające z zastosowania MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" po raz pierwszy powinny odbywać się zgodnie z przepisami przejściowym zawartymi w tym standardzie.

W przypadku, gdy brak jest przepisów przejściowych lub gdy wprowadzana zmiana zasad rachunkowości ma charakter dobrowolny zmiany w polityce rachunkowości ujmuje się retrospektywnie. Podejście retrospektywne polega na zastosowaniu zmienionych zasad rachunkowości wobec danej transakcji jak gdyby zasady te były stosowane od zawsze. Podejście retrospektywne stosuje się wówczas gdy jest ono praktycznie wykonalne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31779 )
Array ( [docId] => 31779 )