Przychody z tytułu transferu rzeczowych aktywów trwałych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 19-08-2013 r.

W praktyce bardzo często jednostka działająca w sektorze użyteczności publicznej (np. energetycznym, gazowym, wodno-kanalizacyjnym) może otrzymywać od swoich klientów składniki rzeczowych aktywów trwałych, które muszą być zastosowane do przyłączenia tych klientów do infrastruktury i zapewnienia im stałego dostępu do dostaw towarów, takich jak energia elektryczna, gaz lub woda.

Alternatywnie jednostka może otrzymywać od swoich klientów środki pieniężne na nabycie lub wytworzenie takich składników rzeczowych aktywów trwałych.

Od 2009 r. istnieje interpretacja Komitetu do Spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej "Przekazanie aktywów przez klientów" (KIMSF 18) określająca zasady ujmowania rzeczowych aktywów trwałych oraz środków pieniężnych otrzymywanych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, które jednostki otrzymują od klientów w zamian za przyłączenie ich do określonej sieci lub w celu zapewnienia im stałego dostępu do dostaw towarów lub usług lub w obu tych celach. Interpretacja obowiązuje w odniesieniu do transferów tych składników aktywów otrzymanych od klientów po 1 lipca 2009 r.


Grzegorz Magdziarz
, specjalista w zakresie prawa bilansowego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31772 )
Array ( [docId] => 31772 )