Przychód ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-06-2013 r.

Zyski lub wynikające z wycofania z użytkowania lub zbycia nieruchomości inwestycyjnej powinny zostać ustalone jako różnica między przychodami netto ze zbycia a wartością bilansową danego składnika aktywów oraz należy je ująć w rachunku zysków i strat w okresie likwidacji lub sprzedaży (chyba że MSR 17 wprowadza inny wymóg w przypadku sprzedaży i leasingu zwrotnego).

Należną zapłatę za zbywaną nieruchomość inwestycyjną początkowo ujmuje się w wartości godziwej. W szczególności jeżeli płatność za nieruchomość inwestycyjną została odroczona, otrzymaną zapłatę początkowo ujmuje się jako równowartość ceny płatnej w gotówce.

Różnica między wartością nominalną zapłaty a ceną gotówkową ujmowana jest jako przychód z tytułu odsetek zgodnie z MSR 18, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.

Transakcja

Moment ujęcia przychodu
Sprzedaż z dostawą wstrzymaną na życzenie nabywcy, który przejmuje tytuł własności oraz akceptuje rachunek Przychody ujmuje się z chwilą przyjęcia przez nabywcę tytułu własności, pod warunkiem że:
 • realizacja dostawy jest prawdopodobna;
 • w chwili ujęcia sprzedaży przedmiot sprzedaży jest dostępny, wyodrębniony i przygotowany do dostarczenia nabywcy;
 • nabywca wyraźnie potwierdza instrukcje dotyczące opóźnionej dostawy;
 • stosuje się zwykłe warunki zapłaty
Sprzedaż z ograniczonym prawem zwrotu Jeżeli istnieje niepewność związana z możliwością zwrotu towarów przez nabywcę, to przychody ujmuje się z chwilą formalnego zaakceptowania dostawy przez nabywcę lub gdy towary zostały dostarczone nabywcy i upłynął termin przeznaczony na odmowę ich przyjęcia.
Sprzedaż z instalacją Przychody są ujmowane po przyjęciu dostawy przez nabywcę oraz zakończeniu procesu instalacji. Jeżeli instalacja jest nieskomplikowana, to przychody są ujmowane niezwłocznie po przyjęciu dostawy.
Sprzedaż z dostawą „odłożoną” do momentu wpłaty przez nabywcę ostatniej raty należności Przychody ujmuje się z chwilą dostawy (po otrzymaniu ostatniej raty). Jeżeli jednak z doświadczeń przeszłości wynika, że większość tego rodzaju transakcji jest finalizowana, przychody ujmuje się w momencie otrzymania znaczącej kwoty należności (pod warunkiem że towary są dostępne, wyodrębnione i przygotowane do dostawy)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31768 )
Array ( [docId] => 31768 )

Array ( [docId] => 31768 )