Będzie więcej czasu na wywiązanie się z niektórych obowiązków sprawozdawczych

Autor: Halina Skiba
Data: 03-04-2019 r.

Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wydłuża terminy przekazywania niektórych sprawozdań rocznych.

Wprowadzone zmiany są pierwszymi z zapowiadanych przez resort finansów w ubiegłym roku rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Wprowadzone w tym roku zmiany w sprawozdawczości nie zmniejszają liczby przygotowywanych sprawozdań, tylko wydłużają  okres na ich przygotowanie.

 

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż*

Sprawozdania półroczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

15 dni

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

20 dni

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

25 dni

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych**

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

30 dni

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

40 dni

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

40 dni

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

40 dni

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

Sprawozdania roczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 19 lutego

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

do 28 lutego

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 11 marca

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych***

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 12 marca

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 12 marca

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 12 marca

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 31 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

Polecamy w Portalu FK:

 

 

Halina Skiba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40994 )
Array ( [docId] => 40994 )