Zbiorowe żywienie - ewidencja w jednostkach budżetowych

Data: 22-05-2018 r.

Ewidencja należności, w tym zaległości przez jednostki budżetowe, które prowadzą żywienie w ramach swojego budżetu lub rachunku wydzielonego w przypadku jednostek oświatowych - poznaj szczegóły.

Jednostki budżetowe mają obowiązek ewidencjonować należności i zobowiązania na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. W przykładach podaje się konto 201 mające służyć ewidencji należności z tytułu świadczenia usług w zakresie żywienia w stołówkach. Przy ogromnej liczbie (np. 300, 500) kontrahentów niemożliwe staje się ewidencjonowanie należności w ten sposób. Tworzy się wtedy odrębną ewidencję prowadzoną przez osobę do tego wyznaczoną. W takiej sytuacji wiele jednostek budżetowych przychody ewidencjonuje poprzez bezpośrednie księgowanie wpłaty do kasy 101 „Kasa” /7* - „Przychody”, a wpłaty na rachunkach bankowych 13* „Rachunek jednostki” / 7* - „Przychody”. Proponuję takie księgowanie należności opisać w swojej polityce rachunkowości, jednakże nie potrafię zagwarantować, że nie narażą się Państwo na zarzuty naruszeń. Wszystko tak naprawdę zależy od interpretacji organu kontrolującego.

Jednak bez względu na sposób ewidencji jednostki mają obowiązek ewidencjonować, a przede wszystkim ściągać należności stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa. Niedochodzenie należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto od należności niepłaconych w terminie jednostka zobowiązana jest naliczać odsetki nie później niż na koniec każdego kwartału roku budżetowego zgodnie z art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Należności, w tym również i zaległości, wykazuje się w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki wraz z odsetkami. W sprawozdaniu RB-N – o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych. Należności te wykazuje się bez naliczonych odsetek od nieterminowych płatności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w układzie przedmiotowym i podmiotowym.

Anna Zinkiewicz specjalista ds. rachunkowości jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40906 )
Array ( [docId] => 40906 )