Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020

Data: 24-07-2013 r.

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.  Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma tego konta wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. 

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 UoR). Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się przede wszystkim:

 
 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 • know-how,
 • nabytą wartość firmy,
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Na koncie 020 ujmuje się zarówno te wartości niematerialne i prawne, które nie przekraczają wartości określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (3.500 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania do używania, jak również te amortyzowane stopniowo.

Do najważniejszych zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych należy zaliczyć:
 • amortyzacji podlegają wyłącznie tzw. podstawowe wartości niematerialne i prawne,
 • nie podlegają amortyzacji wartości niematerialne i prawne wycofane z użytkowania na skutek zawieszenia działalności, w której te wartości były używane. Zaprzestanie amortyzacji tych wartości następuje od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie danej działalności,
 • okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych podlega ustaleniu przez kierownika jednostki, przy czym nie może on być krótszy niż:
  • dla licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące,
  • dla licencji dotyczących wyświetlanych filmów czy emisji programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące,
  • dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem kosztów zakończonych prac rozwojowych – 60 miesięcy,
 • do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się wyłącznie metodę liniową. Do amortyzacji tej nie można stosować stawek podwyższonych, obniżonych ani indywidualnych,
 • wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu,
 • nie podlega amortyzacji prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 • nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, a zatem nie nalicza się amortyzacji, praw do projektów budowlanych, certyfikatów jakości ISO, prac rozwojowych zakończonych wynikiem negatywnym, koncesji, kosztów utworzenia stron internetowych, kosztów homologacji samochodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31979 )
Array ( [docId] => 31979 )

Array ( [docId] => 31979 )