Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020

Data: 24-07-2013 r.

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.  Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma tego konta wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. 

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 UoR). Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się przede wszystkim:

 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 • know-how,
 • nabytą wartość firmy,
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Na koncie 020 ujmuje się zarówno te wartości niematerialne i prawne, które nie przekraczają wartości określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (3.500 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania do używania, jak również te amortyzowane stopniowo.

Do najważniejszych zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych należy zaliczyć:
 • amortyzacji podlegają wyłącznie tzw. podstawowe wartości niematerialne i prawne,
 • nie podlegają amortyzacji wartości niematerialne i prawne wycofane z użytkowania na skutek zawieszenia działalności, w której te wartości były używane. Zaprzestanie amortyzacji tych wartości następuje od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie danej działalności,
 • okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych podlega ustaleniu przez kierownika jednostki, przy czym nie może on być krótszy niż:
  • dla licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące,
  • dla licencji dotyczących wyświetlanych filmów czy emisji programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące,
  • dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem kosztów zakończonych prac rozwojowych – 60 miesięcy,
 • do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się wyłącznie metodę liniową. Do amortyzacji tej nie można stosować stawek podwyższonych, obniżonych ani indywidualnych,
 • wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu,
 • nie podlega amortyzacji prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 • nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, a zatem nie nalicza się amortyzacji, praw do projektów budowlanych, certyfikatów jakości ISO, prac rozwojowych zakończonych wynikiem negatywnym, koncesji, kosztów utworzenia stron internetowych, kosztów homologacji samochodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31979 )
Array ( [docId] => 31979 )

Array ( [docId] => 31979 )