Ewidencja pozabilansowa środków trwałych

Data: 16-07-2013 r.

Zapisów księgowych w ewidencji pozabilansowej środków trwałych dokonujemy w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych, które nie mają wpływu na wielkość aktywów i pasywów jednostki, a które z uwagi na różne przyczyny powinny być uwzględnione w tej ewidencji.

Najczęściej w jednostkach sfery finansów publicznych, z ewidencją bilansową mamy do czynienia w przypadku używania środków trwałych, które:

  • są własnością innej jednostki niż organ założycielski,
  • są w trakcie likwidacji,
  • posiadają niską wartość,
  • zostały sprzedane, ale jeszcze nie wydane kupującemu.

Sposób prowadzenia ewidencji pozabilansowej w jednostkach winien zostać określony w dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości w jednostce, a którą to stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest zobowiązany ustalić w formie pisemnej kierownik jednostki. Do ewidencji pozabilansowej środków trwałych, analogicznie jak do ewidencji bilansowej środków trwałych, winna być prowadzona szczegółowa analityka, pozwalająca na ustalenie rodzaju i stanu środków trwałych, które użytkuje jednostka oraz stanu środków trwałych znajdujących się w likwidacji, czy też środków trwałych sprzedanych, a nie odebranych przez kupującego.


Aby nie narazić się na zarzut nierzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej w zakresie ewidencji środków trwałych, trzeba pamiętać, że:

  • środki trwałe umarza i amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego;
  • jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe jednorazowo za okres całego roku.
  • jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować jednorazowo za inne okresy niż okresy miesięczne – jednorazowo za dany okres;
  • nie umarza się gruntów i dóbr kultury.

polityka rachunkowości, amortyzacja, środki trwałe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31974 )
Array ( [docId] => 31974 )

Array ( [docId] => 31974 )