Ewidencja środków na wydzielonym rachunku przeznaczonych na inwestycje

Data: 17-07-2013 r.

Wydatki jednostki na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na obiektach sportowych pokryte ze środków wydzielonego rachunku dochodów należy traktować jak inwestycję i księgować przy użyciu konta 740 oraz 080.

Zgodnie z opisem zawartym w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości do ewidencji środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową służy konto 740.

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na obiektach sportowych należy traktować jako inwestycję. Dlatego też do ewidencji wskazanej operacji zastosowanie ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” oraz 740 „Dotacje i środki na inwestycje”.

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na obiektach sportowych jednostki oświatowej należy traktować właśnie jako inwestycję, a więc zdarzenia z tym związane należy zaksięgować następująco:

 • Faktura za wykonaną usługę
  Wn 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

  Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
 • Zapłata za fakturę
  Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  Ma 132 „Rachunki dochodów jednostek budżetowych”
 • Przeksięgowanie pod datą zapłaty równowartości środków na inwestycje
  Wn 740 „Dotacje i środki na inwestycje”

  Ma 800 „Fundusz jednostki”
 • Przyjęcie środka trwałego (inwestycji) w użytkowanie
  Wn 011 „Środki trwałe”

  Ma 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”
 • Przeksięgowanie równowartości wydatków inwestycyjnych na koniec roku
  Wn 860 „Wynik finansowy”

  Ma 740 „Dotacje i środki na inwestycje”
  .

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31977 )
Array ( [docId] => 31977 )

Array ( [docId] => 31977 )