Dokumentu OT nie trzeba stosować w przypadku niewielkich ulepszeń

Data: 31-05-2013 r.

Jeżeli w polityce rachunkowości jednostki publicznej próg istotności został określony powyżej kwoty poniesionego wydatku, wartość ulepszenia środka trwałego należy zaksięgować jako koszt bieżący. W takich okolicznościach nie ma potrzeby wystawiania dokumentu OT.

W zależności od zapisów w przyjętej polityce rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych nakłady na ulepszenie mogą być księgowane jako osobny koszt lub mogą zostać doliczone do wartości początkowej.

Przykład:


Jednostka budżetowa zmodernizowała monitoring stanowiący środek trwały. Koszt rozbudowy systemu o dodatkowy rejestrator wyniósł 2.400 zł.

W opisanej sytuacji, przy założeniu, że jednostka budżetowa ma w swojej polityce rachunkowości określony próg istotności na poziomie przekraczającym 2.400 zł, poniesione wydatki na zakup dodatkowego rejestratora powinny być zaksięgowane następująco:

 • Faktura od dostawcy za rejestrator (bez montażu)
  Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”

  Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
 • Zapłata dostawcy za fakturę
  Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

  Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Próg istotności

Jednostki budżetowe, w ramach przyjętej polityki rachunkowości, mogą stosować zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Polega ona na tym, że jednostka, ewidencjonując poszczególne zdarzenia, może używać uproszczeń księgowych (np. przez ustalenie, że poniżej określonej kwoty zwanej progiem istotności wszelkie wydatki księguje się bezpośrednio w koszty).

Zasadę istotności można stosować wyłącznie, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Jednostki budżetowe do określenia poziomu progu istotności dość często stosują granicę wynikającą z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nimi nakłady o wartości do 3.500 zł można odnosić bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem poniesione nakłady, mimo że mają charakter ulepszeniowy, nie przekroczą wartości przyjętego progu (np. 3.500 zł), jednostka może ująć ich wartość bezpośrednio w koszty, nie zwiększając wartości początkowej środka trwałego.

Mniejsze kwoty bez dokumentu OT

W opisanym przypadku, przy progu istotności ustalonym na poziomie przekraczającym 2.400 zł jednostka nie będzie musiała również wystawiać dokumentu OT, wydatki zostaną bowiem zaliczone do bieżących kosztów i nie powiększą wartości danego środka trwałego.

W sytuacji jednak, gdy poziom istotności w jednostce byłby ustalony na poziomie niższym niż poniesione nakłady (w omawianym przypadku poniżej 2.400 zł), jednostka powinna zaksięgować nakłady przy użyciu konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Należałoby je wówczas rozliczyć, zwiększając wartość danego środka trwałego na koncie 011, wystawiając przy tym dokument OT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31960 )
Array ( [docId] => 31960 )

Array ( [docId] => 31960 )