Ewidencja księgowa odpisu podstawowego na ZFŚS

Data: 14-01-2016 r.

Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych służy konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sam odpis podstawowy naliczony na początku roku dla planowanej liczby zatrudnionych odnosi się w ciężar kosztów.

Ewidencja naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odprowadzenia środków z tego tytułu na rachunek ZFŚS powinna przebiegać według zasad określonych w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce.

Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych służy konto 851. Analityka do tego konta powinna być tak skonstruowana, aby pozwalała na określenie stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszu oraz wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej. Na stronie Wn tego konta ujmuje się m.in.:

  • opłacone z rachunku bankowego koszty działalności socjalnej w korespondencji z kontem 135,
  • utworzenie odpisu aktualizującego należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w korespondencji z kontem 290,
  • przeznaczenie środków funduszu na budowę lub za­kupy środków trwałych w korespondencji z kontem 840.
Elżbieta Gaździk, główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

Tagi: ZFSŚ

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38447 )
Array ( [docId] => 38447 )