Zmiany w zasadach stosowania klasyfikacji budżetowej

Data: 22-10-2015 r.

Doprecyzowanie zakresu stosowania paragrafu „419 Nagrody konkursowe” oraz „424 Zakup środków dydaktycznych i książek” to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych.

Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 931 doprecyzowała wiele regulacji budzących dotychczas kontrowersje w zakresie klasyfikacji budżetowej.
W nowym rozporządzeniu dodano m.in. objaśnienia do rozdziałów 80149 i 80150 pozwalające na uzyskanie rzetelnej i pełnej informacji o wydatkach i dochodach w poszczególnych kategoriach oświaty takich jak poszczególne typy szkół specjalnych, kształcenie specjalne w przedszkolach, w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Prawodawcy zdecydowali się także na utworzenie nowego rozdziału „80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe”.

 

Klasyfikacja dochodów, przychodów i środków

Wraz z nowelizacją zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych, tak aby ich treść lepiej oddawała rodzaj operacji, której dotyczy dana podziałka (m.in. wprowadzenie paragrafu „230 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” oraz „242 Wpłaty funduszy celowych do budżetu państwa” przy jednoczesnym usunięciu paragrafów 300 i 301.

Paragrafy wydatków

W zakresie podziałek wydatkowych warto zwrócić uwagę m.in. na paragraf „419 Nagrody konkursowe”. Po zmianach z jego opisu jasno wynika, że obejmuje on nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych. W opisie paragrafu „421 Zakup materiałów i wyposażenia” doprecyzowano, że ujmuje się w nim zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym m.in.: leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37980 )
Array ( [docId] => 37980 )