Ewidencja operacji w ramach umów barterowych

Data: 24-07-2013 r.

Właściwym rozwiązaniem ewidencyjnym dla operacji wynikających z umowy barterowej jest księgowanie ich za pośrednictwem konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Konto 221 nie ma tu zastosowania.

Coraz popularniejszą formą rozliczania się jednostek sektora finansów publicznych z kontrahentami są tzw. umowy barterowe. Istotą umów barterowych jest wymiana towarów lub usług bez użycia pieniędzy.

Przy operacjach barterowych nie mamy do czynienia ani z wydatkiem podlegającym realizacji z budżetu, ani też z dochodem odprowadzanym na jego rachunek.

Właściwym sposobem ewidencji operacji wynikających z umowy barterowej jest ich księgowanie za pośrednictwem konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. W tym przypadku, konto 221 nie będzie miało zastosowania, bowiem nie wystąpią należności budżetowe (opis do planu kont z załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości).

Dla przykładu można podać sytuację, w której jednostka podpisała umowę na wycinkę drzew w zamian za uzyskane w ten sposób drewno. Usługa wycięcia drzew została wyceniona tak samo jak drewno pozostałe po wycince.

Czynności te będą wówczas ewidencjonowane w następujący sposób:

  • Faktura od wykonawcy wycinki
    Wn 402 „Usługi obce” (§ 430)
    Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
  • Faktura za odsprzedawane drewno
    Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
    Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

(sprzedaż drewna nie jest podstawową działalnością jednostki).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31980 )
Array ( [docId] => 31980 )

Array ( [docId] => 31980 )