Ewidencja płatności ze środków europejskich

Data: 13-06-2013 r.

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich, które są wystawiane przez dysponenta tych środków. Konto „Płatności ze środków europejskich” ma zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych występujących w państwowych jednostkach budżetowych.

Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje, lub inne upoważnione podmioty, do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

Ewidencja zleceń płatności, pomimo iż nie stanowią one operacji gospodarczych, wynika z obowiązku ewidencjonowania przez jednostki wszystkich etapów rozliczeń. Z uwagi na fakt, że nie są to operacje gospodarcze, jak wskazano powyżej, ich ewidencja odbywa się dlatego za pośrednictwem konta pozabilansowego.

Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje (lub inne upoważnione podmioty) oczekujących za realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapisy strony Wn konta 970 „Płatności ze środków europejskich”

Treść operacji gospodarczej
Wartość wydanych zleceń przekazanych do realizacji do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zapisy strony Ma konta 970

Treść operacji gospodarczej
Równowartość zrealizowanych przez bank Gospodarstwa Krajowego płatności, na podstawie informacji otrzymanej z banku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31963 )
Array ( [docId] => 31963 )