Rozliczenie wydatków budżetowych

Data: 13-06-2013 r.

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia wydatków budżetowych zrealizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych , w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:

  1. w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,
  2. okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:

  1. okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130,
  2. okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie wydatków konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych jest odpowiednikiem konta 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych. Jak wskazano powyżej, na koncie 223 dokonywana jest ewidencja wpływów środków przeznaczonych na wydatki, jak i okresowe przeksięgowania. Na koncie tym w jednostkach budżetowych znajduje się także ewidencja wpływów środków przeznaczonych na pokrycie wydatków, które nie wygasły z upływem danego roku budżetowego.

Z uwagi na różnorodny charakter środków ewidencjonowanych na tym koncie jednostka powinna prowadzić ewidencję szczegółową, która pozwoli na ustalenie wielkości środków przekazanych na realizację zadań objętych poszczególnymi tytułami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31962 )
Array ( [docId] => 31962 )

Array ( [docId] => 31962 )