Inwentaryzacja majątku jednostki budżetowej. Zabezpiecz się przed czołowymi błędami przy ewidencji

Data: 14-11-2017 r.

Zapisy z ksiąg rachunkowych są trwałe, bez obszarów pozwalających na powtórne zmiany. Dopuszczanie się nietrwałych zapisów, np. z użyciem ołówka w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych jest niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.

Regionalna Izba obrachunkowa w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich jednostek budżetowych. Jej celem było sprawdzenie poprawności inwentaryzowania rzeczowych składników majątku.

Wyłącznie zapis trwały

Pierwszym z uchybień było dokonywanie nietrwałych zapisów w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych (konto 011). Stosowanie ołówka naruszało art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.

Uzgadniane salda

Kolejnym błędem było prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych (ewidencji szczegółowej) z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości. Chodziło głównie o nieuzgodnienie sald ksiąg pomocniczych, tj. księgi środków trwałych i księgi inwentarzowej z saldami kont 011 „Środki trwale” oraz 013 „Pozostałe środki trwałe” księgi głównej, czego skutkiem było wystąpienie różnic sald. Tymczasem, jak przypomina RIO, konta ksiąg pomocniczych powinny zawierać zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Należy je prowadzić w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

Niezamknięcia księgi inwentarzowej

Innym istotnym uchybieniem było niezamknięcie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych (konto 013) na koniec roku obrotowego. Naruszyło to art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim księgi rachunkowe powinny być zamykane na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40772 )
Array ( [docId] => 40772 )

Array ( [docId] => 40772 )