Wyodrębniony rachunek na koniec roku i rozliczenie nadwyżki

Data: 31-10-2017 r.

Obowiązkiem oświatowej jednostki budżetowej jest rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku jednostki na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Środki te, zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przekazane do 5 stycznia roku następnego środki finansowe z rachunku wydzielonego na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmowane są w paragrafie wydatków 240 „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”. Z kolei dla jednostki samorządu terytorialnego przekazane przez jednostkę organizacyjną środki stanowią dochód budżetowy, ujmowany w paragrafie dochodów 240 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” oraz 225 „Rozrachunki z budżetami”. Zgodnie z opisem kont służą one m.in. do ewidencji nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

Na stronie Wn konta 820 ujmuje się wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Strona Ma konta służy księgowaniu przeniesienia salda konta w roku następnym na konto 800.

Konto 225 służy z kolei do ewidencji rozrachunków z budżetami, m.in.: nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec budżetów. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma – zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Przykładowa ewidencja rozliczenia nadwyżki środków w jednostce budżetowej może wyglądać następująco:

1) Zaliczenie nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pod datą 31 grudnia) – 82/225.

2) Przelew pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na rachunek budżetu – 225/132.

3) Przeniesienie salda konta 820 w następnym roku 80/820.

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40734 )
Array ( [docId] => 40734 )

Array ( [docId] => 40734 )