Jednostki oświatowe mogą korzystać z wydzielonego rachunku dochodów

Data: 09-07-2013 r.

Ustawa o finansach publicznych zlikwidowała instytucję dochodów własnych, pozostawiając jednak możliwość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na stronie Ma – wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego.

Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, na wydzielonym rachunku dochodów gromadzą dochody uzyskane:
 • ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej,
 • odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
 • z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej miedzy innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,
 • z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
 • z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,
 • z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzje o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów, podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

Dochody państwowych jednostek budżetowych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, są przeznaczone na:
 • finansowanie wydatków bieżących i majątkowych,
 • cele wskazane przez darczyńcę,
 • remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
Dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, w tym uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku, państwowe jednostki nie mogą przeznaczać na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

W odróżnieniu do samorządowych jednostek budżetowych, gromadzących tego typu dochody, państwowe jednostki budżetowe, nie muszą przekazywać na rachunek budżetu państwa, niewykorzystanych do końca roku środków zgromadzonych na tym rachunku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31970 )
Array ( [docId] => 31970 )

Array ( [docId] => 31970 )