Konto 014 – Zbiory biblioteczne

Data: 05-08-2013 r.

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, zaś na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. 

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:

  1. przychód zbiorów bibliotecznych pochodzący z zakupu lub nieodpłatnie otrzymany,
  2. nadwyżki zbiorów bibliotecznych.

Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:

  1. rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania,
  2. niedobory zbiorów bibliotecznych.

Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

Zbiory biblioteczne jako składnik majątku wystąpią tylko w tych jednostkach, które są bibliotekami lub w ramach swojej działalności biblioteki posiadają, np. biblioteka szkolna czy zakładowa. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 ze zm.) wyróżnia następujące rodzaje bibliotek:

  • publiczne,
  • naukowe,
  • szkolne i pedagogiczne,
  • fachowe i zakładowe oraz
  • Biblioteka Narodowa.

Warto zwrócić uwagę, że biblioteki zakładowe mają zaspokajać potrzeby kulturalne oraz oświatowe pracowników, natomiast biblioteki fachowe służą przede wszystkim doskonaleniu zawodowemu pracowników. W jednostkach sektora finansów publicznych zbiory biblioteczne występują przede wszystkim w ramach bibliotek fachowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31988 )
Array ( [docId] => 31988 )

Array ( [docId] => 31988 )