Nowy paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Data: 09-03-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległ paragraf 4410, który obejmuje wydatki na zwrot za przejazd przy delegacji krajowej oraz za usługę transportową, bezpośrednio opłacony przez pracodawcę krajowego.

Zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej obowiązującym do stycznia 2016 roku paragraf 4410 obejmował wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, np.

 
  • zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy,
  • przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra pracy polityki socjalnej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe

Pracownikowi przysługiwał zwrot kosztów przejazdu w wypadkach udokumentowanych biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem ewentualnych ulg, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga taka przysługiwała.

Jeżeli przedstawienie dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek było niemożliwe, pracownik składał oświadczenie na piśmie o poniesionym wydatku oraz o przyczynach braku jego udokumentowania.

W obecnym porządku prawnym dotychczasowe objaśnienia zastąpiono nowymi: paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w zakresie określonym rozporządzeniem ministra pracy polityki socjalnej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – ponoszone przez pracodawcę i pracownika. Paragraf ten ma również zastosowanie do innych wydatków zaliczonych na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

Agnieszka Jeżewska, specjalistka ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38706 )
Array ( [docId] => 38706 )