Opłatę abonamentową za wodę należy ująć w § 430

Data: 03-07-2013 r.

Na fakturach, które otrzymują jednostki sektora finansów publicznych za zużycie wody i ścieki, często wyszczególniona jest również opłata abonamentowa. Tego rodzaju wydatek jednostka powinna zakwalifikować w § 430 „Zakup usług pozostałych”.

Zasady ustalania należności dla przedsiębiorstwa wodociągowego, reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na jej podstawie zostało wydane rozporządzenie ministra budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (dalej: rozporządzenie), które w § 2 pkt 11 zawiera definicję stawki opłaty abonamentowej.

Opłata abonamentowa to kwota, którą odbiorca usług musi zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za:

  • utrzymanie w gotowości urządzeń,
  • usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
  • rozliczenie należności za wodę lub ścieki.

Wynika z tego, że opłata abonamentowa nie jest związana z zakupem energii, lecz jest opłatą za dodatkowe usługi świadczone przez dostawcę wody. Należy ją zatem zaklasyfikować w § 430 jako „Zakup usług pozostałych”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31966 )
Array ( [docId] => 31966 )

Array ( [docId] => 31966 )