Środki pieniężne w drodze można ewidencjonować na bieżąco

Data: 09-07-2013 r.

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.  Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego.

Przekazywanie gotówki do banku, jak również jej pobieranie do kasy jednostki, spowodowało powstanie kategorii „środki pieniężne w drodze”. Dotychczas w jednostkach budżetowych do ewidencji środków w drodze wykorzystywano konto 140. Obecnie coraz częściej w obrocie bezgotówkowym używane są karty płatnicze. Dysponenci części budżetowych określają dla podległych jednostek organizacyjnych sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu kart płatniczych (art. 175 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Do tych operacji także ma zastosowanie konto 141, gdyż moment podjęcia gotówki z rachunku na podstawie karty płatniczej nie jest inny niż moment obciążenia rachunku kwotą wypłaty.

W praktyce środki pieniężne w drodze występują w szczególności w przypadkach gdy środki:

  • przekazywane są pomiędzy rachunkami bankowymi,
  • przekazywane są z kasy na rachunek bankowy i z rachunku bankowego do kasy,
  • wpłacane są przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub banku.

Do konta 141 można stosować następujące poziomy analityki:

141-XXX-Y
gdzie:
XXX – numer konta syntetycznego
Y – rodzaj środków

Przykładowa ewidencja analityczna do konta 141 przedstawia się następująco:
141-1 – Środki pieniężne w drodze – rachunek bieżący – kasa,
141-2 – Środki pieniężne w drodze – rachunek bieżący – kredyty bankowe,
141-3 – Środki pieniężne w drodze – rachunek bieżący – rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
141-4 – Środki pieniężne w drodze – rachunek bieżący – inne rachunki bankowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31969 )
Array ( [docId] => 31969 )

Array ( [docId] => 31969 )