Konsorcjantom nie wolno składać kilku ofert w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Alicja Biegańska
Data: 20-04-2016 r.

W praktyce może się zdarzyć przypadek, że dana firma wiedzę o tym, że jej partner handlowy jest konsorcjantem w dwóch konsorcjach uzyskuje dopiero w dniu otwarcia ofert. Zamawiający w takiej sytuacji jest zmuszony odrzucić oferty złożone przez obydwa konsorcja.

Wykonawca, który jest konsorcjantem w dwóch różnych konsorcjach składających oferty w jednym przetargu, złożył de facto dwie oferty. Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia ofert obydwu konsorcjów zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdujemy w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Przykładem jest wyrok KIO z 12 listopada 2010 r. (sygn. akt KIO 2345/10), w którym Izba stwierdziła m.in., że: „(…) zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Tym samym udział tego samego podmiotu w wielu ofertach składanych wraz z innymi podmiotami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również złożenie przez ten sam podmiot samodzielnie oferty i udział w innej ofercie składanej wspólnie przez wykonawców również wypełnia hipotezę normy prawnej wyrażonej w art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe jest skutkiem ogólnej normy odsyłającej wyrażonej w art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1, tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednakże art. 82 ust. 1 ustawy Pzp poza wyrażonym zakazem nie zawiera w swoje treści sankcji za jego złamanie. Wobec powyższego, w ocenie Izby, zastosowanie tu ma norma prawna wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wszakże zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. Nie ulega wątpliwości, iż ustawa, o której mowa w powyższym przepisie, to ustawa Prawo zamówień publicznych (co wynika jednoznacznie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp), zaś przepisem związanym w tych okolicznościach z obowiązkiem zastosowania instytucji uregulowanej w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest właśnie art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto, w przypadku możliwości wykazania, iż złożenie w postępowaniu przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp”.

Alicja Biegańska, radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38997 )
Array ( [docId] => 38997 )

Array ( [docId] => 38997 )