Zamawiający może wyznaczać dodatkowe kryteria oceny ofert

Data: 25-03-2015 r.

Działanie zamawiającego, który za pomocą dodatkowych kryteriów przyznaje punktacje za każde zrealizowane zamówienie i zmierza do zakwalifikowania do dalszego etapu negocjacji z ogłoszeniem jedynie pięciu wykonawców, stanowi obiektywny i niedyskryminacyjny sposób wyłonienia podmiotów, gwarantujących należytą realizację zamówienia.

Takie zachowanie zamawiającego znajduje oparcie w przepisach Pzp i nie stanowi naruszenia art. 57 ust. 3 ustawy Pzp.

Przykład:

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Jeden z wykonawców wniósł do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu.

 

Odwołujący zakwestionował m.in postanowienie ogłoszenia stanowiące, iż w przypadku złożenia więcej niż pięciu wniosków spełniających kryteria udziału w przetargu, dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie ilość zrealizowanych zamówień. Podniósł, że wskazane przez niego postanowienie ogłoszenia naruszają art. 57 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Stanowisko KIO. Izba nie podzieliła zarzutu naruszenia art. 57 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez sformułowanie dodatkowego kryterium kwalifikacji w postępowaniu dotyczącego ilości zrealizowanych zamówień. Zamawiający, przewidział, że w sytuacji, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięć, to do złożenia ofert wstępnych zostanie zaproszonych pięciu wykonawców, którzy uzyskają najwyższe oceny za spełnienie wymogów udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami opisanymi w ogłoszeniu. Działanie zamawiającego, który za pomocą dodatkowych kryteriów – przyznania punktacji za każde zrealizowane zamówienie – zmierza do zakwalifikowania do dalszego etapu jedynie pięciu wykonawców, stanowi obiektywny i niedyskryminacyjny sposób wyłonienia podmiotów, gwarantujących w sposób najpełniejszy należytą realizację zamówienia. Postępowanie takie znajduje oparcie w przepisach Pzp i nie stanowi naruszenia art. 57 ust. 3 ustawy Pzp.

Źródło:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 grudnia 2014 r.; KIO 2562/14

Klaudyna Saja-Żwirkowska, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36793 )
Array ( [docId] => 36793 )