Dwukrotną wypłatę wynagrodzenia w miesiącu rozlicza się z fiskusem

Data: 03-11-2013 r.

Koszty uzyskania przychodów stosuje się przy obliczaniu wynagrodzeń pracownikom raz (i tylko raz) w miesiącu. Koszty uzyskania przychodów stosuje się także w przypadku wypłacania należności po ustaniu zatrudnienia (np. w przypadku wypłaty składników należnych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, gdy termin wypłaty tych składników przypada już po rozwiązaniu stosunku pracy).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – 139,06 zł miesięcznie.

Również kwotę zmniejszającą podatek stosuje się raz w miesiącu, dotyczy ona bowiem zaliczek na podatek dochodowy pobranych od przychodów ze stosunku pracy za poszczególne miesiące.

Pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę tzw. ulgi odnosi się wyłącznie do pracowników. Wynika to z brzmienia art. 32 ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek wówczas, gdy pracownik (a nie podatnik) złoży pracodawcy odpowiednie oświadczenie na druku PIT-2 przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym.
Stąd też wypłacając wynagrodzenia byłym pracownikom (nawet jeśli wypłata odbywa się w tym samym miesiącu, w którym ustał stosunek pracy, ale już po jego ustaniu), nie stosuje się kwoty zmniejszającej podatek.

Zarówno koszty uzyskania przychodu, jak i kwotę zmniejszającą podatek powinno się stosować przy pierwszej wypłacie dokonywanej w danym miesiącu.

Przykład: w związku ze spadkiem zamówień w październiku wynagrodzenie za ten miesiąc wypłacono dopiero 8 listopada 2013 r., zamiast – zgodnie z regulaminem pracy – 31 października. Płace za listopad natomiast będą wypłacone już terminowo, tj. 29 listopada. Koszty uzyskania i kwotę zmniejszającą podatek należy w takim przypadku zastosować podczas obliczania wynagrodzenia za październik – wypłaconego 8 listopada. Natomiast przy obliczaniu listy płac za listopad, z terminem wypłaty przypadającym na 29 listopada 2013 r. – zarówno kosztów uzyskania, jak i kwoty zmniejszającej podatek już się nie stosuje. Warto natomiast poinformować pracowników, że w rocznym zeznaniu podatkowym mają prawo do wykazania kosztów uzyskania za wszystkie miesiące, w których pozostawali w stosunku pracy, mimo że nie otrzymali w którymś z miesięcy przychodu. Pracodawca postąpi analogicznie, sporządzając deklarację PIT-40 dla pracowników, którzy do 10 stycznia 2014 r. złożą stosowne oświadczenie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32487 )
Array ( [docId] => 32487 )