Pracownik zapłaci składki ZUS od diety ponad limit

Data: 10-06-2013 r.

Pracodawca może wypłacić diety w wyższej wysokości niż wynikająca z przepisów. Jednak wówczas nadwyżkę ponad limit musi wliczyć do podstawy wymiaru składek. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są za pracownika od przychodów, jakie otrzymuje on z tytułu zatrudnienia. Jednak nie od wszystkich przychodów pracowniczych należy opłacać składki.

Z podstawy wymiaru wyłączone są przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Wśród nich wymienione są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Nie stanowią one podstawy wymiaru składek do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza jego granicami.

Od 1 marca obowiązuje nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie). Na jego podstawie pracownikowi, który odbywa podróż służbową (zarówno w kraju jak i poza jego granicami), w terminie i miejscu wskazanym przez pracodawcę przysługują m.in. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Od 1 marca dieta w kraju wynosi 30 zł. Jeśli pracodawca wypłaci dietę w wyższej wysokości, nadwyżka ponad wskazany w rozporządzeniu limit zostanie oskładkowana. Będzie tak również, gdy pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz diety udokumentowane (np. rachunkami z restauracji) koszty wyżywienia. Wówczas wypłacona dodatkowo kwota podlega doliczeniu do przychodu pracownika, od którego opłacane są składki.

Przykład: pracownik w marcu odbywał podróż służbową w kraju. Nocował w hotelu, gdzie miał zapewnione śniadanie. Z obowiązującego od 1 marca rozporządzenia delegacyjnego wynika, że bezpłatne śniadanie zmniejsza dietę o 25 proc. Pracownik powinien więc ją otrzymać w wysokości 22,50 zł (30 zł x 25 proc. = 7,50; 30 zł – 7,50 zł = 22,50 zł). Pracodawca wypłacił mu jednak 30 zł. W takiej sytuacji należy opłacić składki od kwoty 7,50 zł.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.);
 • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Andrzej Radzisław, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32655 )
Array ( [docId] => 32655 )

Array ( [docId] => 32655 )