Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami

Data: 12-06-2013 r.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia uprawnień pracowniczych przez pracodawcę. Jeśli otrzyma odszkodowanie za okres wypowiedzenia, będzie można mu dokonać potrąceń z tego świadczenia w pełnej wysokości.

Brak ochrony przed potrąceniami odszkodowań pracowniczych skutkuje tym, że z jednej strony pracodawca może być zobowiązywany do wydania komornikowi całej kwoty odszkodowania na poczet egzekwowanych długów pracownika. Z drugiej strony pracodawca może też sam potrącać albo zgłaszać żądanie potrącenia z odszkodowania kwot, które pracownik jest mu winien.

Wcześniejsze wyroki Sądu Najwyższego uznawały, że odszkodowania pracownicze mają taką samą ochronę przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę. Tymczasem nowsze orzeczenia odmiennie interpretują przepisy, odmawiając takiej ochrony odszkodowaniom. Sąd uznał więc, że istnieje więc poważny problem prawny, co do zakresu ochrony przed potrąceniami należności takich jako odszkodowanie za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Dlatego skład orzekający zdecydował w postanowieniu o odroczeniu rozprawy i przekazaniu do rozstrzygnięcia przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego pytania prawnego o następującej treści: czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 kp?

 

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, wydał 17 stycznia 2013 r. uchwałę: odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 11 kp nie podlega ochronie przewidzianej w kp. Zdaniem Sądu Najwyższego odszkodowanie to nie może podlegać ochronie dlatego, że przepisy Kodeksu pracy chronią przed potrąceniami wynagrodzenia za pracę, a odszkodowanie takim wynagrodzeniem nie jest. Niektórym świadczeniom może przysługiwać taka ochrona, ale pod warunkiem że przepisy wyraźnie wskazują, że jest to świadczenie traktowane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie. Może to dotyczyć wszelkich wypłat gwarancyjnych, otrzymywanych przez pracownika zamiast normalnej pensji, jak np. wynagrodzenia urlopowe, chorobowe itp.

Źródło: Uchwała SN z 17 stycznia 2013 r. (II PZP 4/12).

Podstawa prawna: art. 55 § 11, art. 87 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Culepa, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32693 )
Array ( [docId] => 32693 )

Array ( [docId] => 32693 )