Godziny pracy zleceniobiorców – jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 11-01-2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców oraz tzw. osób samozatrudnionych, jeżeli świadczą one usługi na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu zagwarantowanie tym osobom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub usług (art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Ten nowy obowiązek wprowadził pewną dezorientację zarówno wśród pracodawców, jak osób wykonujących usługi na podstawie wpisu do CEIDG, w tym m.in. lekarzy, prawników, czy osób prowadzących jednoosobowe biura rachunkowe. Jednakże rejestracji godzin pracy zleceniobiorcy nie należy mylić z ewidencją czasu pracy, jaka jest przewidziana dla umów o pracę. W gruncie rzeczy sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin nie musi przysparzać szczególnych problemów, jeśli strony zadbają o właściwe zapisy w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy od 2017 roku – jeśli nie ewidencja, to co

Zgodnie z art. 8b ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług strony ustalają w umowie. Jeżeli jednak tego nie uczynią, informację o liczbie przepracowanych godzin przedkłada zleceniobiorca – w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Rozliczenie umów zleceń wynagradzanych stawką godzinową jest o tyle proste, że z samego sposobu wynagradzania musi wynikać jakaś metoda kontrolowania czasu pracy, za który należy się wynagrodzenie. Inaczej jednak będzie w przypadku umów rozliczanych stałą stawką miesięczną lub zależną od liczby wykonanych usług, czy zadań. W takich przypadkach do celów rozliczeniowych można:

1) zobowiązać zleceniobiorcę do przesyłania informacji o liczbie przepracowanych godzin, a następnie porównać, czy ustalone wynagrodzenie odpowiada minimalnej stawce godzinowej;

Przykład:

Zleceniobiorca wykonuje zdalnie drobne usługi informatyczne, z wynagrodzeniem zryczałtowanym w wysokości 360 zł miesięcznie. Dnia 31 stycznia 2017 r. zleceniobiorca przesłał mailem informację, że przepracował w tym miesiącu 28 godzin. Zleceniodawca musi dokonać analizy, czy umówione wynagrodzenie zapewnia otrzymanie przez zleceniobiorcę minimalnej stawki godzinowej, tj. 13 zł: 360 zł : 28 godzin = 12,86 zł. Wynagrodzenie za styczeń daje stawkę niższą, niż minimalną, dlatego też zleceniodawca musi przeliczyć wynagrodzenie według stawki minimalnej: 13 zł x 28 godzin = 364 zł.

2) w umowie z góry przyjąć maksymalny czas wykonania zlecenia lub danej usługi – przykłady znajdziesz w 169 numerze dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39903 )
Array ( [docId] => 39903 )