Kilka umów zlecenia a składki ZUS

Data: 21-11-2012 r.

W sytuacji równoczesnego wykonywana dwóch lub więcej umów zleceń zleceniobiorca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z pierwszej wykonywanej umowy. Natomiast z pozostałych umów cywilnoprawnych składki ZUS są dobrowolne. Zleceniobiorca może także zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Przykładowo, pani Aneta od 1 marca do 31 grudnia 2012 r. została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w Spółce A. Z umowy tej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W okresie od 15 do 31 maja 2012 r. wykonuje drugą umowę zlecenia zawartą ze Spółką A.

W okresie od 1 do 14 maja 2012 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z pierwszej umowy. Natomiast w okresie od 15 maja 2012 r. w dalszym ciągu może obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z pierwszej umowy zawartej w Spółce A lub jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń wybrać drugą umowę zlecenia. Gdy pani Aneta obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie podlegała z pierwszej umowy, to z drugiej przystąpi tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Spółka powinna złożyć za nią następujące dokumenty zgłoszeniowe:

  • formularz ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z pierwszej umowy,
  • formularz ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z drugiej umowy.

W dniu 31 maja pani Aneta otrzymała 2000 zł wynagrodzenia z pierwszej umowy oraz 1000 zł wynagrodzenia z drugiej umowy. Za maj płatnik powinien złożyć raport ZUS RCA, gdzie składki na ubezpieczenia społeczne zostaną naliczone od podstawy 2000 zł, a na zdrowotne od 2725,80 zł

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33052 )
Array ( [docId] => 33052 )