Składki ZUS od umowy zlecenia na zasiłku macierzyńskim i na emeryturze

Data: 21-11-2012 r.

Zawierając umowę zlecenia, płatnik składek ZUS często wybiera takiego zleceniobiorcę, aby odprowadzić od jego pracy jak najmniejsze składki. Powszechna opinia jest taka, że pod względem składkowym warto podpisywać umowy cywilnoprawne z emerytami. Tymczasem bardziej opłaca się podpisać umowę zlecenia z osobą na urlopie macierzyńskim.

Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim i pobierająca zasiłek macierzyński z umowy zlecenia obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne.

Przykład:

Pani Agnieszka od maja 2012 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński. W lipcu przez okres 2 tygodni ma wykonywać umowę zlecenia. Z umowy zlecenia obowiązkowo będzie podlegała tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będzie natomiast podlegała z zasiłku macierzyńskiego.

Umowa zlecenie a emerytura

Zatrudniając na zlecenie emeryta lub rencistę, płatnik nie zaoszczędzi na składkach. Emeryt i rencista zatrudniony na zlecenie podlega bowiem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie chorobowemu.

Oczywiście gdy emeryt lub rencista wykonuje równocześnie dwie (lub więcej) umowy zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z jednej wybranej umowy, a z pozostałych umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowolne, obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli emeryt lub rencista z inną firmą ma zawartą równocześnie umowę o pracę, z umowy zlecenia podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma wówczas znaczenia, jakie wynagrodzenie przysługuje mu z umowy o pracę.

 

W obrocie funkcjonują jeszcze umowy zlecenia zawarte z emerytem lub rencistą przed 14 stycznia 2000 r. (przed zmianą ustawy systemowej) i w dalszym ciągu są wykonywane. W przypadku takich umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33051 )
Array ( [docId] => 33051 )