Wynagrodzenie za umowę zlecenia musimy obecnie przeliczać na godziny

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 24-01-2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. strony umów objętych nowymi regulacjami mają wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, zatrudniony powinien przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia). Podobnie jest w przypadku umów zawartych w formie ustnej, jeżeli nie doszło do pisemnego potwierdzenia ustaleń co do metod potwierdzania liczby godzin pracy.

Ustawodawca przewidział, że w stosunku do niektórych umów zlecenia i umów o świadczenie usług nie trzeba stosować nowych przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W myśl art. 8d ust. 1 tej ustawy godzinowej stawki minimalnej nie dotyczy m.in. umów, w których przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi:

 
  • decyduje w pełni samodzielnie o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz
  • ma zagwarantowane wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, przez które należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi lub działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.
Przykład:

Z naszym pracownikiem otrzymującym wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej chcemy zawrzeć umowę zlecenia na okres od stycznia do grudnia 2017 r. Zlecenie ma dotyczyć roznoszenia faktur do klientów, za co zatrudniony miałby otrzymywać 2,10 zł brutto za każdą dostarczoną fakturę. Czy w tej sytuacji w ramach umowy zlecenia musimy zapewnić podwładnemu stawkę nie niższą niż 13 zł za godzinę pracy, czy musimy mu ewidencjonować godziny pracy? A jak sprawa godzinowej stawki minimalnej wygląda przy zatrudnianiu studentów i zleceniobiorców pracujących w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne wynagrodzenie?

Odpowiedź: W tym przypadku powinni Państwo wypłacać za zlecenie swojemu pracownikowi wynagrodzenie, które w przeliczeniu na godzinę wyniesie co najmniej 13 zł. To samo dotyczy umów zlecenia zawieranych np. ze studentami czy z pracownikami innych firm. Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy m.in. umów, w których zatrudniona osoba w pełni samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia oraz ma zagwarantowane wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

W opisanych okolicznościach pracownik realizując zlecenie ma ściśle wyznaczone miejsca przez pracodawcę, do których ma się udać. Z tego już tylko powodu w jego przypadku:

  • wynagrodzenie za roznoszenie faktur w przeliczeniu na godzinę musi wynosić co najmniej 13 zł,
  • pracodawca musi posiadać informację dotycząca liczby godzin poświęconych w danym miesiącu na realizację zlecenia.
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39946 )
Array ( [docId] => 39946 )