Obowiązek ubezpieczeń maturzysty – zleceniobiorcy zależy od jego dalszej edukacji

Data: 03-06-2013 r.

Gdy umowę zlecenia wykonuje uczeń gimnazjum, szkoły gimnazjalnej, ponadpodstawowej lub student, który nie ukończył 26 lat, to z umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnik nie zgłasza takiej osoby do ubezpieczeń oraz od wypłaconego jej wynagrodzenia nie nalicza żadnych składek.

Należy przyjąć, że w zakresie ubezpieczeń społecznych maturzysta ma status ucznia do końca sierpnia. Osoby, które przedstawią płatnikowi składek zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe do końca września, również nie powinny być z tytułu umowy zlecenia zgłaszane do ubezpieczeń, natomiast od 1 października osoby te uzyskują status studenta. Oczywiście w okresie, w którym osoby te studiują, a nie ukończyły 26. lat, żadne składki z umowy zlecenia nie powinny być opłacane.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uprawnioną do tego uczelnię. I tak :

  • studia pierwszego stopnia – kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzonego odpowiednim dyplomem,
  • studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie – kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzonego odpowiednim dyplomem.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku maturzystów, którzy po zakończeniu szkoły nie kontynuują nauki. Osoby te do 31 sierpnia oczywiście zachowują status uczniów, a od 1 września z tytułu umowy zlecenia powinny już zostać zgłoszone na druku ZUS ZUA do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Oznacza to, że składki powinny być za te osoby naliczane i opłacane, począwszy od wynagrodzenia z umowy zlecenia należnego i wypłaconego za wrzesień. Od wynagrodzenia należnego za sierpień, a wypłaconego we wrześniu składki nie powinny być jeszcze naliczane. Gdy we wrześniu zleceniobiorca otrzyma tylko wynagrodzenie za sierpień, należy złożyć za niego raport ZUS RCA z zerową podstawą wymiaru i zerową kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33060 )
Array ( [docId] => 33060 )