Przy umowie o dzieło nie ma składek ZUS

Data: 26-04-2013 r.

Umowa o dzieło w większości przypadków nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, dlatego jest coraz chętniej zawierana. Jeśli ZUS stwierdzi jednak, że w danym przypadku mamy do czynienia w istocie z umową zlecenia, a nie z umową o dzieło niezawartą z pracodawcą, obciąży zleceniodawcę składkami.

Zaległe składki ZUS trzeba będzie zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej dla zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę trzeba naliczyć od następnego dnia po dniu upływu terminu ich płatności do dnia zapłaty zaległych składek włącznie.

Przykład:

Termin wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.375,80 zł upłynął 15 stycznia 2013 r., a płatnik wpłacił tę kwotę 31 marca 2013 roku. W takiej sytuacji należy naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych od 16 stycznia do 31 marca 2013 r.:

  • 10,78 zł za 22 dni – od 16 stycznia do 6 lutego 2013 r. oprocentowanie 13,0%),
  • 13,19 zł za 28 dni – od 7 lutego do 6 marca 2013 r. oprocentowanie 12,5%),
  • 10,84 zł za 25 dni – od 7 marca do 31 marca 2013 r. oprocentowanie 11,5%).

Suma naliczonych odsetek: 10,78 zł + 13,19 zł + 10,84 zł = 34,81 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych = 35 zł. Całkowity koszt opłaty składek: 1.375,80 zł + 35 zł = 1.410,80 zł.

Zleceniodawca, który będzie musiał uregulować składki od zakwestionowanej umowy, może domagać się od zleceniobiorcy zapłacenia (zwrotu) składek w części finansowanej przez niego. Odmowa zleceniobiorcy nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku rozliczenia składek w pełnej, wymaganej wysokości, tj. zarówno w części finansowanej przez niego, jak i zleceniobiorcę. Jeśli zleceniodawca zapłaci za zleceniobiorcę „jego” składki, po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33058 )
Array ( [docId] => 33058 )