Przychody zleceniobiorcy z innych umów zlecenia – jak je sprawdzić

Data: 29-02-2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie nowe przepisy dotyczące obejmowania obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym zleceniobiorców wykonujących jednocześnie więcej niż jedną umowę zlecenia. Zgodnie z nimi zleceniobiorca podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom z tytułu każdej takiej umowy, chyba że podstawa wymiaru składek w danym miesiącu z tytułu umowy zawartej najwcześniej (lub kilku takich umów łącznie) wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W celu ustalenia swoich obowiązków wobec ZUS zleceniodawca zatrudniający osobę, która wykonuje równocześnie inne umowy zlecenia, powinien od tej osoby zażądać okazania dokumentu dotyczącego równoległego zatrudnienia, którym może być przykładowo aktualna umowa zlecenia, zawarta z innym płatnikiem lub zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy.

Ustalenie obowiązku ubezpieczeń

Przykład:

Zleceniobiorca wykonuje usługi pośrednictwa handlowego u dwóch płatników. Przychód osiągany u pierwszego zleceniodawcy wynosi około 3.000,00 zł miesięcznie, zatem zleceniobiorca złożył drugiemu płatnikowi zaświadczenie o wysokości przychodów, stwierdzające, że wynagrodzenie miesięczne jest nie niższe niż minimalne. Jednakże wynagrodzenie to nie jest wypłacane zleceniobiorcy w stałych terminach i zdarza się, że podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia w jednym miesiącu wynosi nawet 7.000,00 zł (gdzie dwa wynagrodzenia wypłacono: 1. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc), a w kolejnym 0 zł. Oznacza to, że w miesiącach, w których o pierwszego płatnika zleceniobiorca nie osiągnął żadnego przychodu, u kolejnego zleceniodawcy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

W opisanych sytuacjach płatnicy będą zobowiązani do złożenia korekt raportów i deklaracji oraz do opłacenia składek. Aby uniknąć podobnych problemów, firmy zatrudniające zleceniobiorców mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wniosek składa się dla każdego zleceniobiorcy odrębnie, na druku ZUS-US-PWS-01. Interaktywny formularz dostępny jest na stronie ZUS pod adresem http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/ZUS-US-PWS-01_do_wydruku.pdf. Jak go wypełnić, przeczytają Państwo w 152 numerze poradnika Płace w firmie.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38639 )
Array ( [docId] => 38639 )

Array ( [docId] => 38639 )