Szkolenie bhp dla zleceniobiorcy

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 30-03-2016 r.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia badań lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, a także do poddania się szkoleniom bhp. Obowiązki te realizuje na swój koszt i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że zleceniobiorca, który przykładowo uległby wypadkowi w związku z brakiem przeszkolenia bhp, nie będzie mógł skutecznie dochodzić od zleceniodawcy odszkodowania, jeśli oczywiście zleceniodawca prawidłowo poinformuje go o zakresie tego szkolenia.

Zleceniodawca powinien przede wszystkim powiadomić zleceniobiorcę o jego obowiązkach, wynikających z art. 3041 kp. Zadaniem zleceniodawcy jest ponadto wskazanie zakresu badań i szkoleń bhp. Może to uczynić poprzez wykazanie czynności, jakie będzie wykonywał zleceniobiorca i określenie ewentualnych zagrożeń związanych z tą pracą, jak na przykład konieczność wykonywania prac na wysokości, możliwość kontaktu z substancjami niebezpiecznymi itp.

Przykład:

Zleceniobiorca ma za zadanie systematyczne odwiedzanie wskazanych sklepów, w celu skontrolowania ekspozycji towarów danego producenta. Trasy przejazdu są z góry ustalone przez zleceniodawcę, zleceniobiorca ma prawo natomiast wybrać dni i godziny, w jakich będzie poruszał się danymi trasami. Zleceniobiorca wykonuje pracę w miejscach wyznaczonych przez zleceniodawcę, dlatego powinien odbyć szkolenie bhp.

Przez pracę w wyznaczonym miejscu należy rozumieć każde miejsce, którego wybór leży po strojnie zlecającego, a nie zleceniobiorcy. Nie musi to zatem być stałe miejsce w znaczeniu geograficznym, ale może to być także obszar, jeżeli sposób poruszania się po tym obszarze nie zależy od woli przyjmującego zlecenie.

W świetle przepisów art. 3041 kp zleceniobiorca, który będzie wykonywał pracę zleconą w miejscu wyznaczonym przez zlecającego bądź w jego siedzibie, zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu pracy, w zakresie określonym, przez zleceniodawcę. Do obowiązków tych należy m.in. znajomość przepisów bhp, udział szkoleniach z tego zakresu oraz poddawanie się badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy danego rodzaju. Jeżeli zlecona praca nie będzie wykonywana w siedzibie zlecającego ani w innym miejscu przez niego wyznaczonym, przepisów art. 3041 kp nie stosuje się.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38806 )
Array ( [docId] => 38806 )

Array ( [docId] => 38806 )