Umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą a składki ZUS

Data: 23-11-2012 r.

Umowa zlecenia może być wykonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. To, czy będziemy mieć do czynienia ze zbiegiem tytułu do ubezpieczeń społecznych, zależy od tego, czy przedmiot umowy cywilnoprawnej jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności.

Jak postępować, gdy przedmiot prowadzonej działalności jest taki sam jak przedmiot umowy cywilnoprawnej

Jeżeli jedynym tytułem do ubezpieczeń jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to z umowy zlecenia osoba prowadząca działalność nie podlega wówczas składkom ZUS. Umowę zlecenia należy w takiej sytuacji traktować jako jedną z umów, w wyniku której działalność jest prowadzona i uzyskiwany jest przychód.

Jak postępować gdy, przedmiot umowy cywilnoprawnej jest inny niż przedmiot prowadzonej działalności

Tytułem do ubezpieczeń jest tutaj zarówno pozarolnicza działalność gospodarcza, jak i umowa zlecenia.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne z tej działalności, to z umowy zlecenia podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zleceniobiorca, który równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń wybrać umowę zlecenia, gdy z umowy zlecenia uzyskuje wynagrodzenie równe co najmniej obowiązującej go minimalnej podstawie wymiaru składek z działalności gospodarczej. Znaczenie ma nie wysokość wynagrodzenia należnego, ale kwota faktycznie wypłacona w danym miesiącu.

Przykład: Pani Anna od stycznia 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne. Od 1 maja 2012 r. została dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. W umowie zlecenia odpłatność została ustalona w wysokości 3000 zł miesięcznie. Jednak w maju zleceniodawca wypłacił jej wynagrodzenie w wysokości 2000 zł.

 

Ponieważ uzyskany w tym miesiącu przychód jest niższy od kwoty minimalnej podstawy wymiaru składek z działalności, jaki obowiązuje panią Annę (2115,60 zł), tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w maju jest działalność gospodarcza, a ze zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny. Oczywiście z tytułu umowy zlecenia obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33056 )
Array ( [docId] => 33056 )