Pierwszą ratę odpisu na ZFŚS należy wpłacić do 31 maja 2013 r.

Data: 10-05-2013 r.

Kwota odpisu podstawowego określa minimalny obowiązkowy odpis na ZFŚS w danym roku w przeliczeniu na jednego pracownika. Jeżeli w firmie został utworzony ZFŚS, musi ona w danym roku przelać na konto ZFŚS kwotę odpowiadającą liczbie zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia w danym roku pomnożoną przez wartość przypadającą na jednego zatrudnionego.

Odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone za dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września tego roku. Kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów trzeba przekazać do końca maja.

Należności na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wysokość świadczenia urlopowego w 2013 r. pozostają w takiej samej wysokości jak w 2012 r. W 2013 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2.917,14 zł.

 

Ile one wynoszą za poszczególne grupy pracowników wskazuje poniższa tabela.

Uprawniony

Kwota

Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%)

1.093,93 zł

Pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%)

1.458,57 zł

Pracownik młodociany

w I roku nauki (5%)

w II roku nauki (6%)

w III roku nauki (7%)

145,86 zł

175,03 zł

204,20 zł

Dobrowolne zwiększenie odpisu (o 6,25%) na:

  • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

182,32 zł

182,32 zł

Zwiększenie odpisu dla pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy (7,50%) na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości odpisu na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

218,79 zł

Podstawa prawna:

  • art. 5 ust. 2 , art.5b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33076 )
Array ( [docId] => 33076 )